Beladen Verleden
 

Colofon


Samenstelling
Gemma Groot Koerkamp, Erik Guns, Bas Kortholt, Nienke Pepping, Christel Tijenk en Marijke Zwikker, m.m.v. Martine Letterie

Eindredactie
Dirk Mulder

Realisatie WebQuest
Martin Guns

Afbeeldingen
Geert Schreuder

Vormgeving
Maria Heikens

Drukwerk
Reinier van der Kooi

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiele ondersteuning van de Vrienden van de Werkgroep Herkenning, de Vrienden van Stichting KOMBI, Stichting Allardsoog en het Ministerie van VWS (Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II)
© Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden,2008