Het pesten van kinderen van NSB'ers
 

Evaluatie

Naam school
Naam leraar
Naam gastspreker
Groep/leraar
 
Vragen over les 1: De Webquest
1) Welke vraag vond je het makkelijkst te beantwoorden en waarom?
2) Welke vraag vond je het moeilijkst te beantwoorden en waarom?
3) Wat hebben jullie geleerd over het onderwerp "Het pesten van kinderen van NSB'ers"?
4) Welke vraag hebben jullie bedacht om tijdens de gastles te stellen?
 
Vragen over les 2: Het bezoek van de gastspreker
5) Wat vonden jullie van het bezoek van de gastspreker?
6) Wat hebben jullie van de gastspreker geleerd?
7) Wat heeft op jullie de meeste indruk gemaakt?
8) Wat zou je de gastspreker nog willen zeggen?