De 'verduitsing' van de NSB
 

Inleiding


"Mijn ouders lazen thuis veel kranten van de NSB. Hierin werden vanaf 1936 steeds fellere teksten geschreven. En antisemitisch. Tegen Joden gericht. Steeds vaker werd ook Adolf Hitler genoemd in deze kranten. Toen wist ik niet goed wie dat was. Later wel natuurlijk".

Dirk vertelt over de ‘verduitsing’ van de NSB vanaf 1936. Steeds meer nam de NSB de ideeën van de Duits nazi’s over. Op het plaatje zie je het meisje met op de achtergrond de leider van de NSB, Anton Mussert. Hij schudt de hand van de leider van de nazi-partij in Duitsland, Adolf Hitler.

Bij deze opdracht ga je op zoek naar meer informatie over de ‘Verduitsing’ van de NSB, vanaf 1936.