De interneringskampen
 

Inleiding


"Toen mijn moeder wist waar mijn vader was, is zij zo snel mogelijk op de fiets naar kamp Westerbork gegaan. Ze wilde hem zien. Al snel daarna kwam er een bezoekregeling. Ze mocht één keer in de maand naar hem toe. Ze sloeg nooit over ondanks het feit dat de omstandigheden erg slecht waren. Ze zaten aan een brede tafel. Mijn moeder aan de ene kant en mijn vader aan de andere kant. Praten was bijna niet mogelijk. Dat kwam door het lawaai van al die mensen die daar bij elkaar zaten. En door de aanwezigheid van de bewakers."

Willy vertelt over de zomer van 1945. In deze zomer werden mannen en vrouwen die ervan werden verdacht de Duitsers te hebben geholpen, opgesloten in interneringskampen. Op het plaatje zie je het meisje voor het prikkeldraad bij een interneringskamp staan.

Bij deze opdracht ga je op zoek naar meer informatie over het opsluiten van mannen en vrouwen in interneringskampen in de zomer van 1945.