De Nationale Jeugdstorm
 

Taak


Jullie gaan onderzoeken wat het betekende als je lid was van de Nationale Jeugdstorm. Je zoekt antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarvan is de Nationale Jeugdstorm een jeugdorganisatie?

  • Hoe oud zijn de leden van de Nationale Jeugdstorm?

  • Wat vindt de leiding van de Nationale Jeugdstorm belangrijk?

  • Hoe zit het met vriendschappen buiten de Nationale Jeugdstorm?

  • Welke informatie kun je nog meer vinden over de Nationale Jeugdstorm?

 


Bedenk zelf ook een vraag over dit onderwerp die je aan de gastspreker wilt stellen.
De antwoorden zoek je op internet. En je kunt ook de schoolbibliotheek gebruiken. De antwoorden en de vraag voor de gastspreker vul je in op het antwoordformulier.