De verwerking
 

Taak


Jullie gaan onderzoek doen naar het verwerken van het verleden. Je zoekt antwoorden op de volgende vragen:
 

  • Wat wordt er bedoeld met ‘verwerken’?

  • Waarom willen mensen zoals Tineke het verleden verwerken?

  • Op welke manier kan iemand het verleden verwerken?

  • Voor wie is de Werkgroep Herkenning opgericht?

  •  

 

Bedenk zelf ook een vraag over dit onderwerp die je aan de gastspreker wilt stellen.
De antwoorden zoek je op internet. En je kunt ook de schoolbibliotheek gebruiken. De antwoorden en de vraag voor de gastspreker vul je in op het antwoordformulier.