Het heden, vertellen
 

Taak


Jullie gaan onderzoek doen naar het uitdragen van het verhaal. Je zoekt antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe noemen we mensen die hun verhaal vertellen?

  • Waarom vertellen mensen hun verhaal?

  • Waarom vertellen kinderen van NSBÂ’ers hun verhaal?

  • Wie vertellen nog meer hun verhaal?

  • Welke informatie kun je nog meer vinden over het vertellen van het verhaal?
Bedenk zelf ook een vraag over dit onderwerp die je aan de gastspreker wilt stellen.
De antwoorden zoek je op internet. En je kunt ook de schoolbibliotheek gebruiken. De antwoorden en de vraag voor de gastspreker vul je in op het antwoordformulier.